Schemabeheerder

Een schemabeheerder is een instantie die schema’s ontwikkelt en beheert. In relatie tot KOMO-certificatie betreft dit certificatieschema’s waarvan een BRL met bijbehorend modelcertificaat een onderdeel is. In deze certificatieschema’s staat beschreven wat het onderwerp van de beoordeling is en welke eisen er gelden. Certificatie-instellingen hanteren deze schema’s als grondslag bij de uitvoering van hun toetsingstaak. Alleen wanneer een getoetste organisatie aan de gestelde eisen voldoet kan er er een KOMO-certificaat worden afgegeven. Schemabeheerders zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van het certificatiesysteem en het (door)ontwikkelen daarvan op basis van positieve en negatieve signalen van belanghebbenden. Voor de (door)ontwikkeling maken schemabeheerders gebruik van één of meerdere Colleges van Deskundigen (CvD’s) en faciliteren deze colleges. Een schemabeheerder kan een certificatie-instelling zijn, maar er zijn ook schemabeheerders die geen certificatie-instelling zijn.

Menu sluiten
KOMO