Certificatieschema

Een certificatieschema in relatie tot KOMO-certificatie is een stelsel van voorschriften (waaronder de Beoordelingsrichtlijn) en procedures voor het beheren en uitvoeren van certificatie van producten, realisatieprocessen, diensten, managementsystemen en de kwalificatie van personen. In een certificatieschema staat beschreven wat het onderwerp van de betreffende beoordeling is en welke eisen er gelden. Certificatie-instellingen hanteren deze schema’s als grondslag bij de uitvoering van hun toetsingstaak. Zie ook het begrip Beoordelingsrichtlijn (BRL) in deze begrippenlijst. Certificatieschema’s worden beheerd door schemabeheerders. Schemabeheerders kunnen certificatie-instellingen zijn, maar er zijn ook schemabeheerders die geen certificatie-instelling zijn.

Menu sluiten
KOMO