Privacy en Cookieverklaring KOMO

De privacy van bezoekers van deze website wordt door KOMO gerespecteerd. Eventuele persoonlijke informatie die door u wordt verschaft wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het door u aangegeven doel. Indien van toepassing worden de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om onze website te onderhouden en te verbeteren.

Gegevensverwerking

Het browsen op de website is anoniem tenzij u uw gegevens aan ons kenbaar maakt. Indien u een contactformulier instuurt of per email contact met ons opneemt worden de door u verstrekte gegevens zolang bewaard als nodig is om uw verzoek volledig af te handelen. De gegevens in onze database, die gedeeltelijk op de website zichtbaar zijn, worden vertrouwelijk behandeld en niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze gegevens kunnen echter worden gebruikt voor de stimulering van de toepassing van KOMO gecertificeerde producten en/of processen.

Beveiliging

Door ons zijn alle mogelijke voorzorgen genomen om de gegevens van certificaathouders en gebruikers te beschermen. Wel worden gegevens gepubliceerd van de KOMO kwaliteitsverklaringen (certificaten e.d.) en de eigenaren daarvan. Ook worden, indien van toepassing en beschikbaar, de geboden prestatiezekerheid gepubliceerd. Door de publicatie van deze gegevens kan een bedrijf worden geselecteerd voor de toepassing van producten en/of realisatieprocessen en kan worden nagegaan of de betreffende KOMO kwaliteitsverklaring (nog) geldig is.

Uiteraard kunt u op de website ook uw eigen gegevens inzien. Indien in ons overzicht onjuistheden zouden voorkomen, dan nodigen wij u uit ons digitaal of schriftelijk te verzoeken om de betreffende gegevens aan te passen.

De betreffende gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden niet anders gebruikt dan voor de promotie voor de toepassing van de betreffende KOMO gecertificeerde producten en/of realisatieprocessen.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen we bijhouden hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. In geval van een wettelijke verplichting kan deze informatie aan derden worden verschaft. Ook wordt de informatie door de provider voor analyse bewerkt. De provider heeft geen toestemming om deze informatie te gebruiken voor andere diensten.

Nieuwsbrief en blogs

Door ons wordt geregeld een nieuwsbrief uitgebracht en worden blogberichten gepubliceerd. Op deze wijze willen wij onze klanten en andere geïnteresseerden informeren over zaken en ontwikkelingen t.a.v. KOMO-certificatie. Uw email adres wordt alleen aan het bestand van de nieuwsbrief toegevoegd indien u ons daarvoor toestemming verleent (of heeft verleend). U kunt zich op elk willekeurig moment afmelden voor deze nieuwsbrief.

Toepasselijk recht

Op deze website en alle documenten die behoren bij deze website en het KiK instrument is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze website zullen bij uitsluiting worden berecht door een door ons uit te kiezen rechtbank.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Stichting KOMO
Burgemeester van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda

Menu sluiten
Komo