PRIVACYVERKLARING – Stichting KOMO

In deze privacyverklaring leest u hoe de Stichting KOMO (hierna ‘de Stichting’ of ‘wij’/’ons’) met persoonsgegevens omgaat van onze certificaathouders, certificatie-instellingen, bedrijven, leveranciers en overige contacten.

Ook geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking. U kunt hier lezen welke persoonsgegevens wij verwerken. Deze verklaring beschrijft ook de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon is binnen de Stichting.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

De Stichting respecteert uw privacy. Wij behandelen de persoonsgegevens die wij van u hebben zorgvuldig en beveiligen deze in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegeven

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke gegevens de Stichting verzamelt hangt af van het doel waarvoor wij gegevens verzamelen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens indien dit relevant is voor een specifiek doel.

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen de persoonsgegevens onder meer omdat u deze zelf aan ons heeft gegeven (bijvoorbeeld omdat u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief), bij het aangaan van een overeenkomst met ons, of doordat u gebruik maakt van onze website.

Persoonsgegevens die u ons heeft gegeven (voor grondslag zie verderop in deze tekst)
Wij verwerken persoonsgegevens als u:

 • Zich aanmeldt voor Mijn KOMO (grondslag A).
 • Een projectbeschrijving aanlevert voor plaatsing op de KOMO-website (grondslag A).
 • Certificeringen voor ons verricht (grondslag B).
 • Zich aanmeldt via of inschrijfformulier voor de digitale nieuwsbrief op website (grondslag F en A).
 • Zich aanmeldt via het inschrijfformulier voor bijeenkomsten (grondslag A).
 • Het contactformulier gebruikt (grondslag A).

Anderszins
Wij verkrijgen persoonsgegevens wanneer wij:

 • Een overeenkomst aangaan met een leverancier (grondslag B).
 • Bestellingen afhandelen, administreren en factureren (grondslag B).
 • Statistische analyses doen (grondslag F).

Grondslag(en) voor de verwerking en gerechtvaardigde belangen

De Stichting verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerking van gegevens mag conform de AVG op basis van de volgende grondslagen:

A. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor verwerking.
B. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (bv. arbeidsovereenkomst, maar ook voor een licentieovereenkomst of Service Level Agreement (SLA).
C. De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bv. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen).
D. De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen (van levensbelang: bv. Eerste Hulp).
E. De verwerking is noodzakelijk voor het invullen van een taak van algemeen belang (bv. overheid, APK-keuringsstation).
F. De verwerking heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking (bv. marketing/direct mail).

Doelen voor de verwerking

Doel Grondslag (A, B, C, D, E, F zoals hiervoor aangegeven)
Gebruik maken van Mijn KOMO. De betrokkenen geeft toestemming (A).
Plaatsing referentieproject of blog op de website. De betrokkenen geeft toestemming (A).
Certificering voor KOMO-keurmerk. De uitvoering van een overeenkomst (B).
Toesturen nieuwsbrieven. Het gerechtvaardigd belang van de Stichting (F).
Bijeenkomsten bijwonen. De betrokkenen geeft toestemming (A).
Antwoord op vraag via het contactformulier. De betrokkenen geeft toestemming (A).
Afhandelen, administratie en facturatie van diensten. De uitvoering van een overeenkomst (B).
Statistische analyses uitvoeren. Het gerechtvaardigd belang van de Stichting (F).

Uw rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt? Dan kunt u ons een verzoek sturen via info@komo.nl of per brief (voorzien van uw naam, voorletters, adres en telefoonnummer). Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren.

U kunt uw brief sturen naar: Contactpersoon Gegevensverwerking KOMO, Postbus 420, 2800 AK Gouda. Wij zullen uw verzoek zo snel en zo zorgvuldig mogelijk in behandeling nemen. Aan buitensporige verzoeken kunnen wij niet voldoen.

Naast het recht op inzage (zie hierboven) hebt u de volgende rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren.
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van de voor u betreffende verwerking.
 • Het recht op overdracht van gegevens.
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van de stichting of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen naar aanleiding van uw tip besluiten een onderzoek te starten.

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent.

Delen met derden

In bepaalde gevallen delen wij uw gegevens met derden. Dit gebeurt met partijen die de Stichting assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan audits, accountants en -juridisch- adviseurs) wanneer: wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik en derden een gerechtvaardigd belang hebben. Doorgeven van uw gegevens aan deze derden zal alleen gebeuren voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring, en alleen voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving, of als wij verplicht zijn uw gegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie.

De Stichting gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld leveranciers van dataverwerkingssystemen, hosting-dienstverleners), met onder andere als doel databeheer. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van de Stichting.

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In het algemeen kan worden gezegd dat als de Stichting uw gegevens niet meer nodig heeft, deze gewist of geanonimiseerd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Verwijzingen en links

De website van de Stichting bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meer websites van derden. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u aan het privacy-beleid van deze websites na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met hun persoonsgegevens omgaan.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij hebben het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen kondigen wij aan in overeenstemming met de wet.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 november 2019.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan via:
Stichting KOMO
Postbus 420
2800 AK Gouda
info@komo.nl
085 – 486 24 20

 

 

COOKIEVERKLARING – Stichting KOMO

Onze Stichting maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. De privacy van de bezoeker blijft met deze cookies gewaarborgd.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Ze zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website. Deze cookies kunt u niet verwijderen.

Google Analytics

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. De statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken.

De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en ‘gegevens delen’ uitgezet. Ook maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verkregen (anonieme) informatie slaat Google op op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hotjar

Hotjar is een set van analytische tools die helpen om kwalitatieve data te verzamelen. Op die manier geeft Hotjar inzicht in het bezoekersgedrag op een website. Hotjar is zo ingericht dat er geen personen geïdentificeerd kunnen worden.

Cookies uitschakelen

Wanneer u de analytische cookies niet wilt accepteren, dan kunt u dat in uw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe u deze cookies kunt blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de help-functie van uw browser uitgelegd. De site van de Consumentenbond geeft ook helder weer hoe u cookies kunt blokkeren.

Menu sluiten
KOMO