Blog over bouwen en kwaliteit

Meer weten over bouwkwaliteit? Informatie nodig over kwaliteit voor de woningbouw, utiliteitsbouw,
weg- en waterbouw, afbouw en installatiesector? Welkom!

DigiDealGO: digitalisering bouwsector beslissend versnellen

17-04-2019

Vijfendertig organisaties bekrachtigden op 11 april jl. in Den Haag hun commitment aan DigiDealGO. DigiDealGO betekent: versnelde, sectorbrede afspraken over de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Afspraken die het mogelijk maken om gegevens rond het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten. KOMO is één van de deelnemende organisaties. Lees hier waarom en wat DigiDealGO bijdraagt aan De Bouwagenda.

BZK_Logo_online_KOMO

Klaar voor Kwaliteit: proefprojecten in aanloop naar de Wkb

25-03-2019

‘Klaar voor Kwaliteit’ is de naam van een breed gedragen serie proefprojecten, ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG. De proefprojecten dienen ertoe kwaliteitsborging conform de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te beproeven in de praktijk. In 10 ‘koploper’gemeenten zal de bouwkolom, samen met het bevoegd gezag, bouwprojecten uitvoeren op een manier alsof de Wkb én de gewijzigde Omgevingswet al van kracht zijn. KOMO is bij dit alles nauw betrokken.

ArchitectenPunt Jaarboek 2019 KOMO-procescertificatie

ArchitectenPunt: ‘Vraag naar KOMO-procescertificatie groeit door Wkb’

21-02-2019
Zwarte binnendeur,kleiner

KOMO-certificaathouder Houtindustrie ‘Ideaal’ ontwikkelt zwart UV-afgelakte houten binnendeur

20-02-2019
Fotografie © Evabloem
Foto Project Latona Apartments by Bridges Real Estate
Lees meer
Uitreiking KOMO-certificaat HALFEN

KOMO-certificaat voor HALFEN FP-5 systeem op basis van BRL 3121

14-02-2019
Menu sluiten
Komo