Blog over bouwen en kwaliteit

Meer weten over bouwkwaliteit? Informatie nodig over kwaliteit voor de woningbouw, utiliteitsbouw,
weg- en waterbouw, afbouw en installatiesector? Welkom!

KOMO-BRL’en weer opgenomen in STABU-catalogus

22-07-2020

Ketenstandaard neemt vanaf september van dit jaar KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) geleidelijk weer op in de STABU-systematiek. Daarmee worden de KOMO-(attest-met-)productcertificaten en KOMO-procescertificaten weer ontsloten. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de KOMO-certificaathouders. Zeker omdat STABU nu gefuseerd is met Ketenstandaard en hierdoor een sterk fundament vormt op gebied van standaardisatie voor de Burger-en Utiliteitsbouw en bouw- en installatiesector.


Producten en processen met KOMO-keurmerk via databases gemakkelijk voor te schrijven
Lees meer

KOMO anticipeert op marktontwikkelingen en veranderende wetgeving

14-07-2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde eind mei de nieuwe ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vast op 1 januari 2022. Een jaar extra tijd dus voor alle partijen in de bouw, ook voor KOMO. Een gesprek met Ton Jans, directeur KOMO.


Bouwen met KOMO-keurmerk bewijst kwaliteit
Lees meer
shutterstock_1718871772,klein

Nieuwe KOMO-BRL 5212-3 voor monumentenmarkt

09-07-2020
Monumentale gevels
Lees meer
Artikel Bouwbelang juni 2020

Bouwbelang - Wkb: waarom KOMO-certificaat meerwaarde levert

06-07-2020

Artikel in Bouwbelang juni 2020
Lees meer
collage bij art. KKTC

Samenstelling KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie gewijzigd

02-07-2020

KKTC bewaakt kwaliteit KOMO
Lees meer
Menu sluiten
Komo