05-09-2022

STABU heeft in de afgelopen maanden wederom KOMO-BRL’en toegevoegd en beschikbaar gesteld in de online STABU2 Catalogus. Het gaat om in totaal 10 KOMO-beoordelingsrichtlijnen.

In de algemene specificaties voor het bouwkundig deel:

  • KOMO-BRL 2340 Betonmetselstenen
  • KOMO-BRL 0203 Vloerelementen (de specificaties waarin BRL 2340 en BRL 0203 kunnen worden voorgeschreven komen ook ter sprake in een ander artikel over milieudata in deze nieuwsbrief)
  • KOMO-BRL 0809 Afdichtingsprofielen voor gevelelementen
  • KOMO-BRL 1905 Mortels voor metselwerk
  • KOMO-BRL 2360 Straatbaksteen
  • KOMO-BRL 2339 Lijmen voor dragende toepassingen
  • KOMO-BRL 4705 Betonnen dakpannen en hulpstukken
  • KOMO-BRL 5010 Keramische dakpan

En een tweetal KOMO-BRL’en over geprefabriceerde betonproducten:

  • KOMO-BRL 2340 Betonmetselstenen.
  • KOMO-BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton (in de STABU-database zijn dit de specificaties van kanaalvloerplaten en breedplaten).

Waarom KOMO-BRL’en in STABU-systematiek?

De STABU Catalogus is een van de manieren van KOMO om data te delen met relevante partijen in de bouw ten dienste van de markt en de certificaathouders. STABU is de standaard om een bestek mee op te stellen. Daarin staan alle specificaties van het bouwwerk, juridische voorwaarden en kwaliteitsregelingen (KOMO!). Producten van fabrikanten worden al tijdens het specificeren gevonden en toegepast. Zo kan een aannemer zijn beste leveranciers kiezen en een hogere kwaliteit leveren.

Oplossingsvrij specificeren in de bouw

Opdrachtgevers van bouwwerken dagen aanbieders steeds vaker uit om zelf te komen met goede, technische oplossingen voor een gebouw in plaats van het compleet uitwerken van een STABU-bestek. Dit ‘Oplossingsvrij Specificeren’ komt voort uit de gedachte dat de opdrachtgever graag de beste oplossingen uit de markt ontvangt. Ketenstandaard Bouw en Techniek werkt samen met architecten, fabrikanten, leveranciers, aannemers, adviseurs en softwarehuizen aan een standaard methodiek voor oplossingsvrij specificeren in de bouw.
Lees er meer over op de website van Ketenstandaard. Wilt u kennismaken met de nieuwe methodiek voor Oplossingsvrij Specificeren in de bouw? Binnenkort organiseert Ketenstandaard een informatiebijeenkomst.

STABU

STABU levert een belangrijke bijdrage aan een duurzaam, circulair en efficiënt bouwproces dat voldoet aan de nieuwste wetten en regelgeving. Maar ook aan de digitalisering van de bouwsector.

De komende maanden komen opnieuw KOMO-beoordelingsrichtlijnen in de STABU2-systematiek ter beschikking.

 

Menu sluiten
KOMO