Digitalisering bouwsector op stoom met DigiDealGO-programma

12-02-2020

Foto: DigiDealGO | De uitdaging van digitalisering in de bouwsector

KOMO ambasseur van DigiDealGO

Op 5 februari jl. vond in Harderwijk het eerste DigiDiner plaats. Leden van het nieuwe platform voor het nationaal digitaliseringsprogramma van de gebouwde omgeving, de Bouw Digitaliserings Raad (BDR), kwamen daar samen met circa 40 ambassadeurs van DigiDealGO.

De digitalisering en uitwisseling van relevante data is van het grootste belang om de opgaven van De Bouwagenda te bereiken. Daarvoor is veel meer effectiviteit en een verhoogde productiviteit nodig. Bijvoorbeeld om doelen als 100% energie-neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteit in 2020 te bereiken – en in 2050 een geheel circulaire bouwsector.

" Het vliegwiel moet dit jaar op gang komen. "

Joseph Kuling, voorzitter van de BDR

Digitaliseringsambities

“Het nieuwe platform BDR is van belang voor de realisatie van deze digitaliseringsopgave”, aldus Joseph Kuling, voorzitter van de BDR. ”De digitaliseringsambities en doelen worden elke dag relevanter. Individuele organisaties merken steeds meer dat we de digitalisering gezamenlijk en in samenhang moeten oppakken. Er lopen nu tien concrete zogenaamde versnellingsprojecten. Dat moeten er veel meer worden. Het vliegwiel moet dit jaar op gang komen.”

Kwaliteit van data staat voorop

Een van de ambassadeurs van DigiDealGO is Ton Jans, directeur KOMO. Hij benadrukt het belang van de kwaliteit van de data: “De insteek van KOMO is daarbij dat het gaat om de kwaliteit van die productdata. Er is een verschil tussen geclaimde producteigenschappen en gevalideerde producteigenschappen – eigenschappen dus waarvan de kwalitatieve specificaties objectief en herhaald door deskundige derden is vastgesteld. Al dan niet in de toepassing van de betreffende producten. KOMO, maar ook de andere betrokken organisaties bij DigiDealGO, is zich dat bewust en besteedt daar in ieders belang, optimaal aandacht aan.”

Bundeling van initiatieven

De essentie van de aanpak van DigiDealGO is dat al bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector worden gebundeld. “KOMO ontwikkelt momenteel twee digitaliseringsinitiatieven: voor de woning- en utiliteitsbouw en voor de GWW, aldus DigiDealGO-ambassadeur Ton Jans. “Een ander prominent initiatief is KOMO-online. KOMO-online ontsluit alle gedigitaliseerde KOMO BRL-en. Ook zijn bestekteksten en alle KOMO-certificaten beschikbaar in KOMO-online. Alles is gratis en direct raadpleegbaar zowel in KOMO-online en Bouwbesluitonline (60.000 bezoekers per maand) als in de toekomst via de STABU-besteksystematiek. Bij iedere BRL worden direct ook alle betreffende KOMO-certificaathouders ontsloten zodat marktpartijen meteen weten wie volgens deze standaarden werken.”

DigiCafe: versnellingsprojecten versnellen

Voorafgaand aan het diner vond de eerste editie plaats van het zogenaamde DigiCafe voor BIM professionals uit de bouwsector. Doel: een aantal versnellingsprojecten bespreken en zoeken naar verbinding tussen deze projecten. Het DigiCafe vindt eens per kwartaal plaats.

Meer informatie DigiDealGO

DigiDealGO is de afkorting van DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving. Het is een overeen-komst tussen overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad), het Bouwloket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie).

Leden Bouw Digitalisering Raad

De BDR bestaat uit leden die ieder een van de clusters in de sector vertegenwoordigen:

  • Joseph Kuling, voorzitter (Bouw)
  • Ronald van Aggelen – directeur Root BV (Adviseurs)
  • Jan van Beuningen – manager Algemeen Beleid en Energietransitie BZK (Overheid)
  • Dorien Jongeneel – Directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing RWS Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat (Opdrachtgevers/gebruikers)
  • Pieter Litjens – directeur CROW (Kennisinstellingen)
  • Claudia Reiner – vicevoorzitter Techniek Nederland (Techniek)
  • Titia Siertsema – voorzitter NVTB (Toeleveranciers)
  • Terry Heemskerk, secretaris
  • Richard Tieskens op uitnodiging namens Digiteam
Menu sluiten
KOMO