Publicatie KOMO in katern Elseviers Weekblad

27-06-2023

Wkb: aantoonbaar voldoen aan de wet

Elseviers Weekblad besteedt in het katern ‘Topic Talks’ bij het EW-weekblad van 24 juni aandacht aan de toekomstbestendigheid van in de bouw. Met de campagne informeert Elseviers Weekblad zakelijk Nederland over hoe toonaangevende bedrijven en organisaties bijdragen aan de economische groei. Het weekblad benaderde Ton Jans, directeur KOMO voor een toelichting op de Wkb. Het artikel vindt u op pagina 34 van het katern. Hieronder een weergave.

Op 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. ‘De bouwer moet nu actief kwaliteitsmanagement in zijn proces integreren,’ zegt Ton Jans, directeur van stichting KOMO en tevens, namens de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland, lid van de Adviesraad van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Alweer vier jaar geleden nam de Eerste Kamer de Wkb aan. Op 1 januari 2024 gaat de wet definitief in. Doel: de bouwkwaliteit verbeteren door het bouwtoezicht over te dragen van gemeente naar private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers gewijzigd. Bij de aankondiging van de stelselhervorming in 2014 gaf minister Blok aan dat de belangrijkste drijfveer was om de rechtspositie van de consument, de opdrachtgever, te versterken. ‘De opdrachtnemer krijgt bewijslast ten aanzien van het geleverde werk,’ zegt Ton Jans, directeur van de stichting KOMO. ‘Dat betekent dat de bouwer moet kunnen aantonen dat hij goed werk heeft geleverd, met een goed ontwerp, een goede uitvoering en een goede oplevering. En dat het dus, mocht het bouwwerk achteraf niet voldoen aan de contracteisen, niet aan hem ligt.’ Zo krijgt, zegt Jans, met de Wkb de bouwer min of meer de wettelijke verplichting om actief kwaliteitsmanagement in zijn proces te integreren.

Risico’s managen
Private kwaliteitsborgers moeten voortaan een risicoanalyse uitvoeren op het bouwproject. Jans: ‘Ze brengen in kaart waar de risico’s zitten dat het project straks niet gaat voldoen aan de bouwregelgeving. Als je de risico’s kent, kun je ze managen. En natuurlijk, investeren in kwaliteitsmanagement kost geld en tijd, maar je zou kunnen zeggen dat je het dubbel en dwars terugverdient omdat je minder faalkosten hebt.’

Menu sluiten
KOMO