Het verschil tussen een ISO-certificaat en een KOMO-procescertificaat

11-07-2017

Veel bouwbedrijven beschikken over een of meer ISO-certificaten. Bijvoorbeeld ISO 9001. “Is er verschil met een KOMO-procescertificaat?” vragen mensen zich wel eens af. Het antwoord is: ja, dat is iets anders. ISO 9001 gaat over het interne kwaliteitszorgsysteem van een bedrijf als geheel. Een KOMO-procescertificaat gaat over een specifiek omschreven bouwproces van een product in zijn bouwtoepassing en het eindresultaat daarvan.

De beoogde bouwkwaliteit bereiken

Een KOMO-procescertificaat verklaart dat bij een specifiek bouwproces (bijvoorbeeld: het aanbrengen van een bepaald type gevelplaten of het in de bouw installeren van een systeemkozijn) wordt voldaan aan vooraf door onafhankelijke deskundigen vastgestelde kwaliteitseisen. En dat een geaccrediteerde certificatie-instelling achteraf controleert of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk, conform de vastgestelde normen, is bereikt. Het bewijst dus, bijvoorbeeld, dat het betreffende bedrijf de gevelplaten of kozijnen aanbrengt conform de objectieve, in de markt aanvaarde normen die daarvoor gelden en het eindresultaat voldoet. Het KOMO-procescertificaat omschrijft heel precies voor wélk proces het certificaat als bewijs is afgegeven.

Voldoen aan eigen spelregels

Een ISO 9001-certificaat echter gaat over de algemene, interne kwaliteit (kwaliteitszorgsysteem) van een bedrijf. Het verklaart dat het bedrijf voldoet aan de door dat bedrijf zelf opgestelde, interne kwaliteitssystematiek. De CI controleert hierbij dus, zou je kunnen zeggen, of een bouwbedrijf handelt volgens haar eigen spelregels. Die nooit betrekking hebben op specifieke applicatie- of realisatieprocessen in de bouw. Meestal draait het, simpel samengevat, om ‘zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat bewijzen’. Wat er precies gedaan wordt in algemene zin verschilt uiteraard van bedrijf tot bedrijf. Een ISO-certificaat wil dus niet zeggen dat de onderneming voldoet aan objectieve eisen t.a.v. specifieke bouwprocessen. Bij een KOMO-procescertificaat is dat wél het geval: het eindresultaat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige.

Weten welke bedrijven beschikken over een of meer KOMO-procescertificaten? Check het eenvoudig hier.

Menu sluiten
KOMO