KOMO voor bouwers in de woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw

KOMO is er niet alleen voor fabrikanten, importeurs en woonconsumenten, maar ook voor bouwers. Bouwbedrijven in de sectoren woningen, utiliteit, water en infrastructuur vinden in KOMO de kwaliteitspartner bij uitstek. Ontdek hoe KOMO u kan assisteren bij uw werk, uw winstgevendheid en marktpositie.

Echtheid van KOMO-certificaten controleren

Het KOMO-keurmerk van KOMO-gecertificeerde producten is aangebracht op het product zelf en/of op de verpakking en/of op de afleveringsbon. Controleer altijd of het KOMO-keurmerk aanwezig is. Bij diensten met een KOMO-certificaat en bij KOMO-attesten moet de betreffende dienstverlener een kopie van een geldig certificaat voor de betreffende dienst kunnen overleggen. Wij raden aan ook dat te controleren.
Twijfels over de ‘echtheid’ van een KOMO-keurmerk? Ga snel en eenvoudig na of het klopt via de KOMO-keurmerk checker.

Waarom KOMO-keurmerkproducten verwerken?

Zekerheid en vertrouwen

Producten met het KOMO-keurmerk voldoen aan alle bouwregelgeving en aan alle kwaliteitseisen die de markt stelt. Dat is objectief vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. Door gebruik te maken van producten met het KOMO-keurmerk levert u een bijdrage aan de kwaliteitsborging van het betreffende bouwproject. Belangrijk, want onder een nieuwe bouwwetgeving wordt u als bouwer (zowel in de woningbouw als de utiliteitsbouw en de infrabouw) waarschijnlijk volledig aansprakelijk voor de kwaliteit. Bovendien verwachten veel opdrachtgevers, architecten en bestekschrijvers dat u KOMO-keurmerk producten verwerkt.

KOMO en CE: dit zijn de verschillen

 • CE-markering is een door de EU verplichte aanduiding van (vaak slechts enkele) productkenmerken;
 • CE garandeert geen aansluiting bij het Bouwbesluit en andere regelgeving;
 • CE-markering is geen keurmerk;
 • Het KOMO-keurmerk is een 100% vrijwillig, algemeen erkend kwaliteitskeurmerk;
 • KOMO-gecertificeerd? Dan wordt aan alle regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, voldaan;
 • KOMO is gebaseerd op voortdurende objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen;
 • Producten en realisatieprocessen die KOMO-gecertificeerd zijn leveren een belangrijke bijdrage aan kwaliteitsborging in de zin van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid;
 • De toepassing van producten die KOMO-gecertificeerd zijn leidt tot een optimale verzekerbaarheid van bouwwerken. Zowel in de woning- en utiliteitsbouw als in de infrasector; zowel bij nieuwbouw als bij onderhoud en renovatie.

Lees meer over de verschillen en wat de internationale bouwbranche daarover zegt.

KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) voor bouwers

KOMO ontwikkelde KiK voor alle bouwbedrijven in de woning-, utiliteits- en infrasector. KiK is een instrument onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen dat:

 • Altijd de beste risicobeoordeling en het juiste borgingsplan realiseert, van unieke gebouwen tot herhalende woningconcepten.
 • De samenwerking tussen kwaliteitsborger en aannemer optimaal ondersteunt.
 • De aansprakelijkheid van bouwers beheersbaar maakt.

De voordelen van het instrument KiK voor de bouwer zijn dat:

 • De bijbehorende KiK-tool is ontworpen om aan te sluiten op uw werkproces.
 • Het bewezen effectief de faalkosten terugbrengt en dus geld bespaart.
 • Het alle benodigde bewijzen levert voor uw aansprakelijkheid.

Het instrument KiK kan rekenen op de steun van veel (branche-)organisaties, waaronder de AFNL. Lees alles over KiK op de KiK-website.

KOMO-certificaten voor bouwers

Ook bouwbedrijven kunnen KOMO-gecertificeerd worden. Het gaat om een aantal regelingen voor specifieke toepassingen. KOMO-certificaten voor bouwers (‘scope bouwers’ genoemd) zijn beschikbaar op basis van de volgende beoordelingsrichtlijnen:

 • BRL 0904 (houtskeletbouw)
 • BRL 0905-1 (energiezuinige woningen)
 • BRL 0901 (combinatie bouwsystemen)
 • BRL 0902 (bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton)
 • BRL 0903-1 (modulaire bouwsystemen-units voor permanent gebruik)

Wilt u als bouwer voor KOMO worden gecertificeerd? Neem direct contact op (085-486 2420).

Menu sluiten
KOMO