KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)

Alles wat het KOMO-keurmerk draagt voldoet niet alleen aan private kwaliteitseisen, maar ook aan alle relevante overheidsregelgeving. De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie toetst of een certificatieregeling van KOMO voldoet aan de eisen van KOMO en de afspraken die met de licentienemers (certificatie-instellingen die een licentieovereenkomst hebben met KOMO) zijn gemaakt. De aansluiting bij de regelgeving is daar onderdeel van.

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie. De KKTC bestaat uit deskundigen uit de bouw en infra. Deze deskundigen worden voorgedragen door de bij de KOMO-kwaliteitssystematiek betrokken partijen. Het stichtingsbestuur benoemt de leden van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie.

De KKTC zorgt ervoor dat de KOMO-beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende modelcertificaten zowel inhoudelijk als procedureel voldoen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard en de afspraken met de licentienemers. Met het oog op de permanente kwaliteitsbeheersing beoordeelt de KKTC de risicoanalyse van de relevante parameters van de beoordelingsrichtlijnen. Daarna voert de KKTC tijdens de ter visie legging (kritiekperiode) een integrale toets uit op de juistheid van de inhoud van de beoordelingsrichtlijn, en op de gekozen kwaliteitsbewaking door de certificeringinstellingen van de productie- en uitvoeringsprocessen van de certificaathouder(s). Daarnaast beoordeelt de KKTC de gereedgekomen private beoordelingsrichtlijnen voor aanvaarding.

De KKTC bestaat op dit moment uit:

  • Jos Lichtenberg, voorzitter
  • Jack van Everdink
  • Piet de Graaf
  • Ralph Hamerlinck
  • Walter de Koning
  • Peter Kosterman, secretaris
  • Michiel Nieuwenhuys
  • Johan Veenbaas

Bas van Etten (SKH) en Ton Jans (directeur KOMO) zijn als adviseur aan de KKTC toegevoegd.

De KKTC is op zoek naar versterking. Belangstelling? Neem dan contact op met KOMO.

Menu sluiten
Komo