KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)

Alles wat het KOMO-keurmerk draagt voldoet niet alleen aan private kwaliteitseisen, maar ook aan alle relevante overheidsregelgeving. De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie toetst of een certificatieregeling van KOMO voldoet aan de eisen van KOMO en de afspraken die met de licentienemers (certificatie-instellingen die een licentieovereenkomst hebben met KOMO) zijn gemaakt. De aansluiting bij de regelgeving is daar onderdeel van.

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie. De KKTC bestaat uit deskundigen uit de bouw en infra. Deze deskundigen worden voorgedragen door de bij de KOMO-kwaliteitssystematiek betrokken partijen. Het stichtingsbestuur benoemt de leden van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie.

De KKTC zorgt ervoor dat de KOMO-beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende modelcertificaten zowel inhoudelijk als procedureel voldoen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard en de afspraken met de licentienemers. Met het oog op de permanente kwaliteitsbeheersing beoordeelt de KKTC de risicoanalyse van de relevante parameters van de beoordelingsrichtlijnen. Daarna voert de KKTC tijdens de tervisielegging (kritiekperiode) een integrale toets uit op de juistheid van de inhoud van de beoordelingsrichtlijn, en op de gekozen kwaliteitsbewaking door de certificeringinstellingen van de productie- en uitvoeringsprocessen van de certificaathouder(s). Daarnaast beoordeelt de KKTC de gereedgekomen private beoordelingsrichtlijnen voor aanvaarding.

De KKTC bestaat op dit moment uit:

Elhi Nelissen
Voorzitter
Christian Braak
Lid
Bas van Etten
Toegevoegd als adviseur
Jack van Everdink
Lid
Piet de Graaf
Lid
Ralph Hamerlinck
Lid
Michiel Nieuwenhuys
Lid
Johan Veenbaas
Lid
Peter Kosterman
Secretaris
Ton Jans
Toegevoegd als adviseur

De KKTC is op zoek naar versterking. Belangstelling? Neem dan contact op met KOMO.

Menu sluiten
KOMO