Wat doet een certificatie-instelling?

Een certificatie-instelling, die een licentieovereenkomst heeft met KOMO, is verantwoordelijk voor het beoordelen (toelaten en periodieke controles) van een product, bouwproces, dienst of managementsysteem op basis van een certificatieschema. De certificatie-instelling voert zijn conformiteitsbeoordeling uit op basis van een door KOMO aanvaard certificatieschema: de KOMO-BRL of beoordelingsrichtlijn. Als aan de eisen is voldaan, wordt het product, bouwproces, etc. toegelaten en verstrekt de certificatie-instelling een KOMO-certificaat.

Na de toelating voert de certificatie-instelling periodiek controles uit om na te gaan of het toegelaten product, bouwproces, etc. nog steeds aan de eisen voldoet. Zo niet, dan zal de certificaathouder maatregelen moeten treffen om de vastgestelde problemen op te lossen. Worden de problemen niet opgelost, dan kan de certificatie-instelling besluiten om de toelating van het product, bouwproces, etc. tijdelijk op te schorten of zelfs definitief te herroepen door het certificaat in te trekken.

Licentieovereenkomsten

KOMO heeft licentieovereenkomsten met Bureau Veritas, DEKRA, Kiwa Nederland, Normec Certification, Normec NCK, SGS Intron Certificatie, SKG-IKOB (tot aan 1 juli 2023 tevens handelend onder de naam SKW Certificatie) en SKH. Deze certificatie-instellingen staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor KOMO-certificatie. Regelmatig rapporteren de certificatie-instellingen over het resultaat van hun uitgevoerde werkzaamheden aan het beherende College van Deskundigen (CvD).

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO