Wat doet een certificatie-instelling?

Een certificatie-instelling, die een licentieovereenkomst heeft met KOMO, is verantwoordelijk voor het beoordelen (toelaten en periodieke controles) van een product,bouwproces, dienst of managementsysteem op basis van een certificatieregeling. De instelling verstrekt KOMO-certificaten op basis van een door KOMO aanvaarde certificatieregeling (BRL of beoordelingsrichtlijn). Als aan de eisen is voldaan, zal bij de toelating de certificatie-instelling een KOMO-certificaat verstrekken. Na de toelating voertde certificatie-instelling periodiek controles uit om na te gaan of nog aan de eisen wordt voldaan. Zo niet, dan kan de certificatie-instelling besluiten dat maatregelen moeten worden getroffen voor verbetering of zelfs het certificaat intrekken.

Licentieovereenkomsten

KOMO heeft licentieovereenkomsten met Bureau Veritas, DEKRA, Kiwa Nederland, NCK, Normec Certification, SGS Intron Certificatie, SKG-IKOB, SKH en SKW.[https://www.komo.nl/wilt-u-certificeren/certificeerders-komo/]Deze certificatie-instellingen staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor KOMO-certificatie. Regelmatig rapporteren de certificatie-instellingen over het resultaat van hun uitgevoerde werkzaamheden aan het beherende College van Deskundigen (CvD).

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
Komo