Begrippen rond certificatie

Certificeren voor KOMO betekent: objectief laten bewijzen dat een product, realisatieproces, persoon, dienst of managementsysteem de kwaliteit biedt zoals wordt beloofd. Waardoor opdrachtgevers en eindgebruikers de zekerheid krijgen dat hoogwaardige kwaliteit wordt gebruikt in het ontwerp, de bouw en het gebruik van woningen, gebouwen, wegen en waterbouwkundige werken. En wordt voldaan aan zowel wettelijke als markteisen.

Rond certificeren voor KOMO zijn veel woorden en uitdrukkingen in gebruik. Maar ook rond KOMO zelf. Zoals waar het samenwerkingsverbanden en initiatieven in bouw en infra betreft. In deze begrippenlijst vindt u van de meest belangrijke termen de betekenis, gerangschikt op alfabetische volgorde.

Menu sluiten
KOMO