AVCP-systeem

AVCP staat voor Assessment and Verification of Constancy of Performance. Het AVCP-systeem regelt het niveau van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (systeem van interne kwaliteitsborging) van een product zoals opgenomen in bijlage ZA van een geharmoniseerde Europese norm. Dit is relevant voor producten die op grond van de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) verplicht moeten worden voorzien van een CE-markering. Het AVCP-systeem kent momenteel vijf klassen (1,1+,2+, 3 en 4). Algemene vragen over CE-markering kunt u stellen aan het Contactpunt Bouwproducten.

Menu sluiten
KOMO