Wilt u certificeren?

Wilt u gecertificeerd worden voor het KOMO-keurmerk? Een uitstekende impuls voor de waarde van uw product, proces of dienstverlening. En hét startpunt voor meer omzet en rendement. Bekijk het filmpje KOMO-gecertificeerd worden. Ontdekt hoe certificatie werkt en hoe u de juiste KOMO-certificeerder vindt.

Certificeren voor KOMO

Wat is certificeren? Een omschrijving die wel gebruikt wordt is: ‘het officieel verklaren dat een product, proces of dienst voldoet aan een norm of, met betrekking tot mensen, dat aan een gewenste mate van geschiktheid of bevoegdheid is voldaan’.

Wanneer u certificeert voor het KOMO-keurmerk, moet het betreffende product, bouwproces, de betreffende dienstverlening of persoon voldoen aan een BeoordelingsRichtLijn (BRL). Iedere BRL is opgesteld door een ‘all parties concerned’ collectief (producent, afnemer, onafhankelijke deskundige, voorschrijver, bouwer etc.), meer in het bijzonder door een College van Deskundigen, waarvan de leden de markt vertegenwoordigen.

Een BRL vermeldt de standaarden en normen waaraan moet worden voldaan om KOMO-gecerti­ficeerd te worden. En aan welke standaarden en normen de auditoren en inspecteurs moeten voldoen.

Certificatieproces KOMO-keurmerk

Om gecertificeerd te worden voor KOMO neemt u contact op met een geaccre­diteerde certificeringsinstelling. De certificeerder van uw keuze begeleidt het proces om tot een zogenoemde KOMO-kwaliteitsverklaring te komen. De deskundigen die werkzaam zijn bij de certificeerder toetsen uw product en/of dienstverlening aan de van toepassing zijnde BRL. En blijven dat doen, in de vorm van regelmatige audits en/of tests. Zo wordt vastgesteld of u steeds voldoet aan de normen en het KOMO-keurmerk van toepassing blijft.

Slaagt uw certificering?

  • Dan kunt u met de KOMO-kwaliteitsverklaring aantonen dat uw kwaliteit objectief is getoetst door een onafhankelijke deskundige en geheel voldoet;
  • U onderscheidt zich van andere aanbieders en verwerft een preferente marktpositie;
  • Uw investeringen in kwaliteit resulteren in toegevoegde waarde voor producten, dienstverlening en medewerkers; uw performance groeit;
  • U wordt officieel KOMO-certificaathouder en bent vertegenwoordigd in de verschillende organen van de KOMO-organisatie.

Bekijk hier of u een certificering voor KOMO kunt aanvragen.
Bekijk hier welke typen KOMO-certificaten er zijn.
Bekijk hier de vijf stappen die een KOMO-certificaat op kunnen leveren.

 

Menu sluiten
KOMO