KOMO garandeert dat de kwaliteit objectief is getoetst

Objectief en door onafhankelijke deskundigen getoetste kwaliteit. Volgens vaststaande, algemeen geaccepteerde eisen.

Bouw met een KOMO-keurmerk

Bouwkwaliteit is essentieel voor de veiligheid en de levensduur van bouwwerken. Kwalitatief hoogwaardige bouw geeft minder onderhoudskosten, meer woon- en/of werkplezier, is goed verzekerbaar én behoudt z’n waarde. Bouw daarom met een KOMO-keurmerk. Een investering die zichzelf terugverdient! Er zijn producten met een KOMO-keurmerk, maar ook bouwprocessen. Daarbij gaat het om het kwalitatief verwerken van bouwproducten. Denk aan dakdekken, betonreparatie en spouwmuren isoleren.

Waarom is certificering zo belangrijk?

Kwaliteit is pas kwaliteit als die objectief is getoetst. Daardoor is kwaliteit zwart-op-wit aantoonbaar. Ieder KOMO-gecertificeerd product en ieder bouwproces dat KOMO-gecertificeerd is, wordt steeds objectief onderzocht door onafhankelijke deskundigen. Pas als alles in orde is, wordt het KOMO-keurmerk toegekend. Voldoet men niet aan de criteria? Dan wordt het KOMO-keurmerk niet toegekend of, als het al eerder was toegekend, weer ingetrokken.

Daarom is certificering zo belangrijk: het geeft u als klant de zekerheid dat de kwaliteit objectief is vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. Van niet-KOMO-gecertificeerde producten, diensten of personen is de kwaliteit niet objectief vastgesteld. En dus onduidelijk.

Wél bij KOMO: altijd de kwaliteit zoals beloofd.

De overheid en KOMO

KOMO is in 1962 opgericht onder auspiciën van de Nederlandse gemeenten, met als doel complexe bouwprocessen overzichtelijk te maken en kwaliteit zeker te stellen.

KOMO is echter geen overheidsorgaan, maar een 100% onafhankelijke, private stichting. Nog steeds garandeert KOMO dat alles wat het KOMO-keurmerk draagt, objectief is getoetst t.a.v. de betreffende wettelijke eisen, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit, de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), het Drinkwaterbesluit (eisen drinkwaterleidingen, legionellapreventie) en Environmental Product Declarations (EPD, LCA). Bovendien bewijst het KOMO-Keurmerk dat wordt voldaan aan specifieke, professionele markt- en/of projecteisen in de bouw- en infrasector.

Voorbeelden van bouwkwaliteit

Bouw met een KOMO-keurmerk

Gashouder-buiten-3-1672x940

Rijksmonument de Gashouder klaar voor volgende generaties, Amsterdam

created by dji camera

Vrijstaande houtskeletwoning prachtig gelegen aan de Pruimerdijk, Ridderkerk

Copyright Janssen-Bouw
created by dji camera
Lees meer
DSCF4690

Maatwerk Axedo 800 putten voor Veersepoort, Middelburg

Appartementen met Calduran kalkzandsteen

Kalkzandsteen voor luxe lofts aan het IJ, Amsterdam


Appartementen met Calduran kalkzandsteen
Lees meer
afbeelding.jpeg

Nieuwe woningen op aantrekkelijke Buitenplaats Zuidwijk, Dordrecht


Gebruik van de kalkzandsteenlijm en Kimmix van Bruil Beton & Mix.
Lees meer
Gaasmatsilo bij boer Schouten

Boer krijgt eigen mestopslag met flexibele gaasmatsilo van Genap, Lopik


Gaasmatsilo bij boer Schouten
Lees meer

KOMO-richtlijnen zijn met iedereen afgestemd

Het KOMO-keurmerk is altijd gebaseerd op een zogenoemde beoordelingsrichtlijn. Daarin zijn de kenmerken vastgelegd waaraan een KOMO-gecertificeerd product, bouwproces, dienst, managementsysteem of persoon moet voldoen. Die kenmerken bestaan uit publieke (= overheids) eisen én uit private (= markt) eisen ten aanzien van goed en deugdelijk werk en zijn met alle betrokkenen overeengekomen. Een zorgvuldig proces, waardoor het KOMO-keurmerk zich eens te meer onderscheidt van ‘zomaar’ een keurmerk.

komo-bakstenen

KOMO-gecertificeerde producten en processen herkennen

Veel KOMO-gecertificeerde producten herkent u, omdat op het product zelf en/of de verpakking en/of de afleveringsbon het KOMO-keurmerk is aangebracht. Niet op alle KOMO-gecertificeerde producten staat echter het KOMO-keurmerk.

Als u zeker wilt weten dat u een product met KOMO-keurmerk koopt, kunt u met de KOMO-keurmerk checker op deze site nagaan welke producten objectief zijn getest door onafhankelijke deskundigen. En vervolgens, als ze aan de eisen voldoen, zijn voorzien van het KOMO-keurmerk. Als u constateert dat op een product ten onrechte het KOMO-keurmerk is aangebracht (het komt maar zelden voor), meld dat dan a.u.b bij KOMO. Dank u wel.

  • Het officiële KOMO-keurmerk staat op verpakking of afleveringsbon
  • Het officiële KOMO-keurmerk staat op het product
  • Check online of een product inderdaad het KOMO-keurmerk heeft
  • KOMO-gecertificeerde bouwprocessen en diensten herkent u aan het KOMO-keurmerk op de opdrachtbevestiging
  • En aan de vermelding in de opdrachtbevestiging dat de opdracht wordt uitgevoerd onder KOMO-certificaat
  • Check online of een bouwproces of dienst inderdaad het KOMO-keurmerk heeft
komo-test

Wat is KOMO-certificering?

Het KOMO-keurmerk is de bekroning van een certificatietraject. Certificeren betekent: vertrouwen en zekerheid geven met betrekking tot de kwaliteit. Fabrikanten, importeurs en leveranciers kunnen producten en personen objectief laten beoordelen/toetsen door een certificatie-instelling. Ook bouwprocessen (realisatieprocessen), diensten en managementsystemen van bedrijven kunnen worden beoordeeld aan de hand van KOMO-richtlijnen. Bij een goed resultaat verstrekt de certificatie-instelling een certificaat. Met het certificaat wordt verklaard dat er aan de vastgestelde eisen wordt voldaan. De certificaathouder wordt vervolgens periodiek gecontroleerd om vast te stellen of hij nog steeds aan de eisen voor het KOMO-keurmerk voldoet.

Bij ieder product, ieder bouwproces, iedere dienst, ieder managementsysteem en iedere persoon die het KOMO-keurmerk voert hoort een corresponderend KOMO-certificaat.

Certificatie-instellingen die voor KOMO certificeren staan onder controle van een nationale accreditatie-instantie; in Nederland: de Raad voor de Accreditatie (RvA).

Menu sluiten
KOMO