Certificeerders KOMO

Stichting KOMO beheert de verschillende KOMO-keurmerken. Het certificeren van producten, bouwprocessen, diensten en managementsystemen is de verantwoordelijkheid van gerenommeerde certificatie-instellingen: de KOMO-licentienemers. In hun rol als schemabeheerder schrijven en beheren de certificatie-instellingen de KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL) en zorgen zij ervoor dat die aan de door KOMO vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Ook beoordelen zij bouwproducten, bouwprocessen, diensten en managementsystemen voor de bouwsector op basis van deze KOMO-BRL’en: de conformiteitsbeoordeling. Als alles voldoet, verklaart de certificatie-instelling dat in het KOMO-certificaat.

Stichting KOMO controleert of de door de schemabeheerders opgestelde KOMO-beoordelingsrichtlijnen voldoen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard. Voor de conformiteitsbeoordeling en de certificaatverstrekking moeten de certificatie-instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Dit gebeurt volgens internationale normen.

Op dit moment heeft Stichting KOMO licentieovereenkomsten met de volgende organisaties voor het verstrekken van certificaten:

De meeste van deze instellingen beheren eveneens beoordelingsrichtlijnen.

Voor het beheer van beoordelingsrichtlijnen heeft de Stichting KOMO eveneens overeenkomsten gesloten met:

Deze stichtingen beheren de beoordelingsrichtlijnen voor respectievelijk de recyclingbranche, de installatiebranche, de branche voor wegmarkeringen en de bodemsector.

Wilt u gecertificeerd worden voor het KOMO-keurmerk? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de hierboven genoemde certificatie-instellingen.

Menu sluiten
KOMO