Certificeerders KOMO

Stichting KOMO beheert de verschillende KOMO-keurmerken. Het certificeren van producten, realisatieprocessen, personen, diensten en managementsystemen is de verantwoordelijkheid van gerenommeerde certificatie-instellingen: de KOMO-licentienemers. Zij schrijven de KOMO-beoordelingsrichtlijnen. Deze moeten aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoen en worden daarop gecontroleerd door KOMO. Ook toetsen KOMO-licentienemers bouwproducten, bouwprocessen, personen, diensten en management systemen voor de bouwsector aan deze richtlijnen. Daarna geven zij KOMO-certificaten af.

Stichting KOMO controleert of de door de schemabeheerders opgestelde KOMO-beoordelingsrichtlijnen voldoen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard. Ook de KOMO-licentienemers worden gecontroleerd. Om te mogen certificeren moeten certificerende instellingen door de Raad voor Accreditatie (RvA) zijn geaccrediteerd. Dit gebeurt volgens internationale normen.

Op dit moment heeft Stichting KOMO licentieovereenkomsten met de volgende organisaties voor het verstrekken van certificaten:

De meeste van deze instellingen beheren eveneens beoordelingsrichtlijnen.

Voor het beheer van beoordelingsrichtlijnen heeft de Stichting KOMO eveneens overeenkomsten gesloten met:

Deze stichtingen beheren de beoordelingsrichtlijnen voor respectievelijk de recyclingbranche, de installatiebranche, de branche voor wegmarkeringen en de bodemsector.

Wilt u gecertificeerd worden voor het KOMO-keurmerk? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de hierboven genoemde certificatie-instellingen.

Menu sluiten
Komo