KOMO en CE. Wat zijn de verschillen?

CE-markering is een in Europees verband geregelde aanduiding, die door de producent zelf op een product dient te worden aangebracht. Met het aanbrengen van de CE markering communiceert de producent dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van het bouwproduct met de door hem aangegeven prestaties en de naleving van alle eisen die zijn vastgelegd in de harmonisatiewetgeving die op dat product van toepassing is. Het betreffende bouwproduct mag daarmee, op grond van de Europese Verordening Bouwproducten, op de markt worden aangeboden in de landen van de Europese Economische Ruimte, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie.

Dit zegt de internationale bouw- en infrabranche over CE

De FIEC (European Construction Industry Foundation; de koepel van Europese brancheorganisaties in de bouw- en infrasector) zegt, ter verduidelijking, over CE-markering het volgende:

 • CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk.
 • CE-markering zegt niets over de kwaliteit van een product in zijn toepassing.
 • CE-markering geeft niet aan dat de aangegeven productkenmerken voldoen aan de eisen die overheid en marktpartijen er aan stellen.
 • CE-markering geeft geen uitsluitsel over de mate waarin de genoemde productkenmerken objectief en onafhankelijk zijn getoetst door experts.

(Bron: FIEC Position Paper; 13 juli 2017)

Het KOMO-keurmerk geeft objectief getoetste kwaliteit weer

Alles wat CE-markering niet is, is het KOMO-keurmerk wél. En andersom. KOMO en CE vullen elkaar dus perfect aan. CE fungeert als een soort paspoort, waardoor een product op de markt mag worden aangeboden. En met het KOMO-keurmerk overtuigt u afnemers door het bewijs van objectief vastgestelde kwaliteit.

 • KOMO is hét kwaliteitskeurmerk bij uitstek voor de bouw en infrasector.
 • KOMO vermeldt kenmerken niet alleen op productniveau, maar ook op toepassingsniveau.
 • KOMO kent altijd een objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen, steeds herhaald voor blijvende zekerheid.
 • KOMO biedt geregelde, onafhankelijke bepalingen en controles van alle gecertificeerde productkenmerken.
 • KOMO biedt aansluiting bij Bouwbesluit en andere (bouw)regelgeving.
 • KOMO biedt volledige aansluiting bij collectieve markteisen.
 • KOMO wordt in veel Europese landen geaccepteerd als onomstotelijk bewijs van kwaliteit. En zelfs daarbuiten. Er zijn KOMO-certificaathouders in meer dan 40 landen.
 • KOMO = 100% vrijwillig, 100% privaat en breed gedragen in de markt sinds 1962.
 • Bij KOMO hoeft de gebruiker niets te controleren, behalve de aanwezigheid van het KOMO-keurmerk op product, verpakking en/of leveringsbon of opdrachtbevestiging.
 • KOMO speelt een belangrijke rol m.b.t. kwaliteitsborging in de zin van bewijslast, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en verzekerbaarheid en in de zin van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
Menu sluiten
KOMO