De belofte van het KOMO-keurmerk

De belofte van KOMO is objectief en steeds opnieuw door onafhanklijke deskundigen vastgestelde kwaliteit voor de bouw- en infrasector. Voor producten, realisatieprocessen, diensten en personen.

Voor de vraagzijde van de markt betekent het KOMO-keurmerk:
zekerheid over kwaliteit.

Voor de aanbodzijde van de markt betekent het KOMO-keurmerk: onderscheidend vermogen en een preferente marktpositie ten opzichte van producten, realisatieprocessen en personen zónder KOMO-keurmerk, waarvan de kwaliteit immers niet objectief is vastgesteld.

De zekerheid van KOMO

Het voorschrijven en de daadwerkelijke inzet van producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de bouw- en infrasector die zijn voorzien van een KOMO-keurmerk* levert alle betrokkenen meerwaarde en zekerheid op:

  • opdrachtgevers de zekerheid dat kwalitatief hoogwaardige bouwproducten, processen, diensten en vaklieden worden ingezet tijdens ontwerp, bouw en gebruik van woningen, gebouwen, wegen en waterbouwkundige werken;
  • de gehele bouwketen door de zekerheid dat faalkosten tot een minimum kunnen worden beperkt doordat de juiste handvatten worden aangereikt in de vorm van geborgde kwaliteit;
  • afnemers, gebruikers en voorschrijvers van KOMO-gecertificeerde producten, processen en diensten de zekerheid dat deze voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, Europese en Nederlandse normen en relevante standaarden plus collectieve markteisen;
  • de zekerheid dat er betrouwbare, relevante en transparante informatie over de kwaliteit van bouwproducten, bouwdelen, bouwprocessen en bouwwerken beschikbaar is;
  • de zekerheid voor fabrikanten en importeurs van bouwproducten dat hun investeringen in kwaliteit en certificering een onderscheidend kwaliteitskeurmerk kunnen meekrijgen, dat internationaal wordt gerespecteerd en van daadwerkelijke meerwaarde is, omdat steeds sprake is van objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen;
  • de zekerheid voor aanbieders van KOMO-gecertificeerde processen en diensten en KOMO-gekwalificeerde vaklieden dat hun investeringen in kwaliteit en certificering een onderscheidend kwaliteitskeurmerk kunnen meekrijgen, dat internationaal wordt gerespecteerd en van daadwerkelijke meerwaarde is, omdat steeds sprake is van objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen.

* Bij gecertificeerde realisatieprocessen, diensten en managementsystemen moet het KOMO-keurmerk worden aangebracht op de opdrachtbevestiging. Indien de opdracht niet onder KOMO-certificaat wordt uitgevoerd moet dat duidelijk in de opdrachtbevestiging worden aangegeven.

Menu sluiten
KOMO