De overheid en KOMO

KOMO is in 1962 opgericht onder auspiciën van de Nederlandse gemeenten, met als doel complexe bouwprocessen overzichtelijk te maken en kwaliteit zeker te stellen.

KOMO is echter geen overheidsorgaan, maar een 100% onafhankelijke, private stichting. Nog steeds garandeert KOMO dat alles wat het KOMO-keurmerk draagt, objectief is getoetst t.a.v. de betreffende wettelijke eisen, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit, de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), het Drinkwaterbesluit (eisen drinkwaterleidingen, legionellapreventie) en Environmental Product Declarations (EPD, LCA). Bovendien bewijst het KOMO-Keurmerk dat wordt voldaan aan specifieke, professionele markt- en/of projecteisen in de bouw- en infrasector.

Alles wat KOMO is gecertificeerd, voldoet aan door overheden gestelde eisen. Dat is belangrijk, onder andere om bouwwerken optimaal te kunnen verzekeren. Nog belangrijker is dat het voldoet aan eisen die marktpartijen stellen. Grote investeerders, ontwikkelaars, financiële partijen, fabrikanten en ondernemingen in de bouw- en infrasector. Zij kennen de bouwpraktijk als geen ander en weten welke kwaliteitseisen gesteld moeten worden bóvenop die van de bouwregelgeving.
Ook aan die eisen voldoet alles waarop het KOMO-keurmerk van toepassing is.
KOMO staat dus boven de partijen met slechts één focus: kwaliteit zoals beloofd.

Sta op KOMO-kwaliteit

Eén plus één is twee. Als het KOMO-keurmerk er op staat, of er onder het KOMO-keurmerk wordt gebouwd, krijg je maximale kwaliteit. In bestekken voor bouwwerken staat soms als kwaliteitseis vermeld: ‘KOMO of gelijkwaardig’. Sta er op dat er altijd alleen KOMO wordt toegepast. Waarom? Zogenaamd gelijkwaardige alternatieven zijn misschien goedkoper, maar niet getest door onafhankelijke deskundigen conform de geldende BeoordelingsRichtLijn (BRL). De kwaliteit ervan is dus niet feitelijk vast te stellen. Laat staan dat die ‘gelijkwaardig’ aan KOMO zou zijn. “The bitterness of poor quality remains after the sweet taste of a low price is long forgotten,” zeggen ze in Engeland. En dat is “perfectly right!” Alleen KOMO garandeert steeds herhaalde, objectieve toetsing aan zowel wettelijke als markteisen.

Opleveringsinspectie? Ga het na

Heeft u iets laten bouwen? Ga bij de opleveringskeuring na of daar waar toegezegd is producten en/of bouwprocessen met KOMO-keurmerk toe te passen, dat ook echt is gedaan. Anders loopt u het risico dat een niet-BRL-getoetst product is verwerkt, of een bouwdeel niet voldoet aan de gestelde eisen – waarop de belofte die KOMO biedt dus ook niet van toepassing is.

Vijf goede redenen om altijd voor KOMO te gaan

Menu sluiten
KOMO