First party verzekering

Een first party verzekering van een bouwwerk is een verzekering waarbij de eigenaar van het bouwwerk direct bij de verzekeringsmaatschappij kan aankloppen in plaats van -zoals bij een third party verzekering- eerst de aannemer te moeten aanspreken.

Een first party verzekering is bij verkoop van het bouwwerk, al naar gelang de looptijd, idealiter ook overdraagbaar op de nieuwe eigenaar.
Bouwen met het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) leidt tot de mogelijkheid een first party verzekering af te sluiten.

KiK is het breed ondersteunde, generieke kwaliteitsborgingsinstrument in het kader van de Wkb.

Menu sluiten
KOMO