Certificaat

Er zijn verschillende soorten KOMO-certificaten (te weten: KOMO-productcertificaat, KOMO-attest, KOMO-attest-met-productcertificaat, KOMO-procescertificaat, KOMO-dienstencertificaat, KOMO-persoonscertificaat, KOMO-managementcertificaat en KOMO innovatiecertificaat). Deze termen worden in deze begrippenlijst nader verklaard. KOMO-certificaten worden ook wel aangeduid als kwaliteitsverklaringen. KOMO beheert ruim 5.100 certificaten (2021), in het bezit van circa 4.000 certificaathouders in binnen- en buitenland. Vind hier meer informatie.

Menu sluiten
KOMO