Prestatie-eis

Eis aan de prestatie die het bouwproduct of het bouwdeel in zijn toepassing moet leveren (zoals bijv. in relatie tot het Bouwbesluit). Bij het bepalen van de prestatie worden ook de randvoorwaarden aan de productkenmerken en de randvoorwaarden aan de toepassing (verwerkings- en toepassingsvoorschriften) bepaald waarbinnen de prestatie worden behaald.

Menu sluiten
KOMO