DigiDealGO

DigiDealGO is de afkorting van DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving. Het is een initiatief om (versneld) sectorbrede afspraken te maken over de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Afspraken die het mogelijk maken om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de bouwketen te ontsluiten. DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad), het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie). Er zijn 35 organisaties bij DigiDealGO betrokken, waaronder Stichting KOMO.

DigiDealGO profileert zich als het Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving. De digitalisering en uitwisseling van relevante data is van het grootste belang bij het bereiken van de opgaven van De Bouwagenda. Artikel over DigiDealGO raadplegen.

Menu sluiten
Komo