Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS)

Platform van 30 (branche)organisaties in en rond de infra- en bouwsector, opgericht om de minister van Wonen en Werken te ondersteunen bij diens ‘voornemen om bestaande instrumenten van erkende kwaliteitsverklaringen, prestatieverklaringen en private documenten een plaats te geven binnen het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging’ (citaat uit brief van de minister aan Tweede Kamer d.d. 27 november 2013). Specificaties en gebruikerswensen van het Platform Voorbereiding Stelselherziening PVS liggen mede ten grondslag aan het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK). De leden van Platform Voorbereiding Stelselherziening bevelen KiK aan als hét kwaliteitsborgingsinstrument in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Menu sluiten
KOMO