Audit

Een audit in het kader van KOMO-certificatie is een onafhankelijk en systematisch onderzoek ten aanzien van een KOMO-certificaathouder (bedrijf en zo nodig projecten van dat bedrijf) om na te gaan of deze certificaathouder voldoet (toelating) of nog steeds voldoet (controlebezoek) aan de vereisten zoals vastgelegd in de certificatieregeling (BRL) waarop het certificaat is gebaseerd. Deze audits vinden ten minste één keer per jaar plaats, zowel bij KOMO-certificaathouders in Nederland als in het buitenland. Audits in het kader van KOMO-certificatie worden uitgevoerd door gespecialiseerde auditors die werkzaam zijn bij een certificatie-instelling die licentienemer van KOMO is, of die daarvoor worden ingezet door een dergelijke certificatie-instelling.

Menu sluiten
KOMO