Certificatie-instelling

Bedrijven en overheden hebben behoefte aan vertrouwen en zekerheid met betrekking tot de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Daarom kan een afnemer zijn producten, realisatieprocessen en/of diensten objectief laten beoordelen of testen door een certificatie-instelling (CI): een deskundige, onafhankelijke instantie, die onder toezicht staat van een nationale accreditatie-instelling (zie ook: accreditatie in deze begrippenlijst). Bij een goed resultaat verstrekt de certificatie-instelling een (KOMO) certificaat. Met het certificaat wordt verklaard dat er aan de vastgestelde normen wordt voldaan. Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi)

Niet alle certificatie-instellingen zijn geautoriseerd om voor KOMO te certificeren. Daarvoor moet een CI licentienemer van KOMO zijn. Vind CI’s die KOMO-certificaten verstrekken.

Bekijk het filmpje KOMO-gecertificeerd worden? Goed idee.

Menu sluiten
KOMO