KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging)

KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging. Het is een instrument (= systeem) in de zin van het Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en dient ertoe een zodanige bewijsbare bouwkwaliteit te bereiken dat aan de bouwregelgeving plús aan markt- en projecteisen wordt voldaan. KiK is inzetbaar voor alle soorten bouwwerken en in alle wettelijke risicoklassen, de zogenoemde ‘gevolgklassen’ die de Wkb wet kent voor bouw en infra. KiK is modulair opgebouwd en beschikbaar voor opdrachtgevers, voorschrijvers, bouwbedrijven, kwaliteitsborgers én afdelingen Bouw- en Woningtoezicht. Met KiK spreekt de hele bouwkolom dezelfde ‘kwaliteitstaal’ en kunnen alle betrokken partijen soepel samenwerken. Resultaat: voldoen aan de nieuwe bouwwetgeving, goed werk aantoonbaar maken, faalkosten en risico’s minimaliseren én de bouwkwaliteit per project optimaliseren.

Bekijk filmpje KiK.

Wilt u zich alvast voorbereiden op de nieuwe bouwwetgeving (Wkb wet bouw)?

Meer informatie over KiK

Menu sluiten
KOMO