Bouwconsument

Een bouwconsument is een gebruiker van een bouwwerk, met andere woorden: de huurder of eigenaar. Dit geldt in de woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw. Bouwconsumenten kunnen dus particulieren zijn, maar ook overheden, ondernemingen, waterschappen, corporaties enzovoort. Soms valt het begrip bouwconsument samen met het begrip opdrachtgever, namelijk dan wanneer de opdrachtgever van een bouwwerk ook de eigenaar/eindgebruiker zal zijn. Het streven van de regering is de positie van de bouwconsument te versterken. Dat komt tot uitdrukking in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb (zie aldaar in deze begrippenlijst). Meer over de positie van de bouwconsument.

Menu sluiten
KOMO