Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Eerste Kamer heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 14 mei 2019 aangenomen. Het gaat om een wetswijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Burgerlijk wetboek (Bw). De wijziging van de woningwet regelt dat bij vergunningplichtige bouwwerken een door de Toelatingsorganisatie toegelaten instrument voor de kwaliteitsborging moet worden toegepast en dat het instrument moet worden toegepast door een door het instrument toegelaten kwaliteitsborger. Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging is vanaf 1 januari 2024 formeel van kracht.

De meest veelgestelde vragen over de Wkb.

Menu sluiten
KOMO