Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Eerste Kamer heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 14 mei 2019 aangenomen. Het gaat om een wetswijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Burgerlijk wetboek (Bw). De wijziging van de woningwet regelt dat bij vergunningplichtige bouwwerken een door de Toelatingsorganisatie toegelaten instrument voor de kwaliteitsborging moet worden toegepast en dat het instrument moet worden toegepast door een door het instrument toegelaten kwaliteitsborger. Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging gaat op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 formeel van kracht.

Uitleg vindt u hier. En hier vindt u de meest veelgestelde vragen over de Wkb en de antwoorden daarop.

Menu sluiten
Komo