Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een in 2017 door de Tweede Kamer (en op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer) aangenomen wetswijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Burgerlijk wetboek (Bw). De wijziging van de woningwet regelt dat bij vergunningplichtige bouwwerken een door de Toelatingsorganisatie toegelaten instrument voor de kwaliteitsborging moet worden toegepast en dat het instrument moet worden toegepast door een door het instrument toegelaten kwaliteitsborger.

In de wijziging van het Burgerlijk Wetboek maakt de wetswijziging o.a. de bouwbedrijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat zij bouwen, ook bij niet-vergunningplichtige bouwwerken.

Uitleg vindt u hier. En hier vindt u de meest veelgestelde vragen over de Wkb en de antwoorden daarop.

Menu sluiten
Komo