Kwaliteitsborger

Een kwaliteitsborger in de zin van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een externe, onafhankelijke en deskundige organisatie die is toegelaten door een kwaliteitsborgingsinstrument. Wanneer de kwaliteitsborger gebruik maakt van het generieke kwaliteitsborgingsinstrument KiK, moet hij daarnaast tenminste gecertificeerd zijn op basis van BRL 5019-00, BRL 5019-01 en BRL 5019-99. Met behulp van dat instrument monitort hij of zij de bouwkwaliteit van een project. En legt hij vast of al dan niet het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een bouwwerk voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Kijk voor uitleg van het fenomeen kwaliteitsborgingsinstrument onder dat kopje in deze begrippenlijst.

Naast het begrip kwaliteitsborger (= een organisatie) is er ook het begrip borger (= een persoon). Zie borger in deze begrippenlijst voor een nadere uitleg.

Bent u opdrachtgever of aannemer in de bouw of infra en zoekt u een kwaliteitsborger? Vind ‘m hier.

Vragen over KiK? Neem contact op.

Menu sluiten
KOMO