Interne kwaliteitsbewaking

Interne kwaliteitsbewaking in relatie tot KOMO is de door de of in opdracht van een certificaathouder uit te voeren controle ten aanzien van zijn realisatie- of productieproces, de eisen waaraan medewerkers moeten voldoen voor het uitvoeren van bepaalde controles, de registratie van de resultaten van de uitgevoerde controles, de maatregelen die bij eventueel geconstateerde tekortkomingen moeten worden genomen, de eisen waaraan te gebruiken apparatuur moet voldoen, de eisen t.a.v. het kalibreren van de apparatuur moet voldoen en de registratie van de resultaten van het kalibreren.

Menu sluiten
Komo