Interne kwaliteitsbewaking

Interne kwaliteitsbewaking in relatie tot KOMO is de door de of in opdracht van een certificaathouder uit te voeren controles ten aanzien van:

• zijn realisatie- of productieproces
• de eisen waaraan medewerkers moeten voldoen voor het uitvoeren van bepaalde controles
• de registratie van de resultaten van de uitgevoerde controles
• de maatregelen die bij eventueel geconstateerde tekortkomingen moeten worden genomen
• de eisen waaraan te gebruiken apparatuur moet voldoen
• de eisen t.a.v. het kalibreren van de apparatuur
• de registratie van de resultaten van het kalibreren.

Menu sluiten
KOMO