Innovatie

Een vernieuwend product of realisatieproces voor bouw en/of infra waarvoor geen norm of richtlijn bestaat en waarmee nog geen track record is opgebouwd in het verleden, zulks ter beoordeling de KKTC (KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie). Wel kunnen eventueel voor onderdelen of bepaalde kenmerken van het eindresultaat al normen bestaan.
Als een product of realisatieproces kwalificeert als innovatie, kan desgewenst een Innovatie beoordelingsrichtlijn ofwel iBRL worden opgesteld. Zie aldaar.

Lees meer over het KOMO Innovatiecertificaat.

Menu sluiten
KOMO