Procescontrole

Een procescontrole is een geregelde controle van het realisatie- of productieproces door de certificaathouder op basis van de (in zijn interne kwaliteitsbewakingsproces) omschreven procedures.

Menu sluiten
KOMO