Attest

Een KOMO-attest is een document waarin wordt aangegeven wat de prestaties van een product zijn in haar toepassing met betrekking tot de relevante (bouwtechnische) eisen, zoals het Bouwbesluit, mits het op de voorgeschreven wijze wordt toegepast (toepassingsvoorwaarden) en in het werk wordt aangebracht (verwerkingsmethode).

In relatie tot het Bouwbesluit:

Een KOMO-attest is een document dat verklaart dat een bouwdeel waarin het product wordt toegepast zal voldoen aan de relevante eisen van het Bouwbesluit indien de overige onderdelen daaraan eveneens bijdragen.

Menu sluiten
KOMO