Attesthouder

Een attesthouder is een bedrijf of persoon waaraan, op grond van een positief beoordeeld toelatingsonderzoek ten aanzien van de prestaties van een product in zijn toepassing door een toegelaten attesteringsinstelling, een attest is verleend en waarbij eens in de vijf jaar dit onderzoek wordt herhaald. Het onderzoek bij KOMO-attesthouders wordt verricht door een geaccrediteerde certificatie-instantie (CI).

Welke typen KOMO-certificaten zijn er?

Menu sluiten
KOMO