Proceskenmerk

Uitvoeringsaspect van een realisatieproces waarvan de certificerende instelling onafhankelijk vaststelt of het realisatieproces van de certificaathouder op dit aspect voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde eis.

Menu sluiten
KOMO