Productkenmerk

Eigenschap van een bouwproduct die de certificerende instelling conform een in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde bepalingsmethode onafhankelijk bepaalt en die moet voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde eis.

Menu sluiten
KOMO