Notified Body

Een notified body is een door de overheid aangewezen instelling voor de keuring van producten in het kader van de verplichtingen voor  CE-markering. Of een notified body moet worden ingeschakeld is afhankelijk van de klasse waarin een product valt volgens het AVCP-systeem. Zie aldaar.

Menu sluiten
Komo