Notified Body

Een notified body (NB, NoBo) is een door de overheid aangewezen instelling voor de keuring van producten in het kader van de verplichtingen voor  CE-markering. Of een notified body moet worden ingeschakeld is afhankelijk van de klasse waarin een product valt volgens het AVCP-systeem. Zie aldaar. In het Nederlands spreken we over een Aangemelde (keurings)instantie, afgekort tot AKI.

Menu sluiten
KOMO