Toepassingsvoorschrift

Eis aan de wijze waarop een bouwproduct of bouwdeel op de bouwplaats moet worden toegepast opdat het in zijn toepassing de geattesteerde prestaties levert.

Menu sluiten
KOMO