Procescertificaat

Een KOMO-procescertificaat is een document dat verklaart dat het eindresultaat van een proces in overeenstemming is met de in het certificaat vastgelegde ‘specificaties’ en dat het daarvoor benodigde proces in overeenstemming is met de in het certificaat vastgelegde processpecificaties.

In relatie tot het Bouwbesluit:
Een KOMO-procescertificaat is een document dat verklaart dat een bouwdeel dat vervaardigd wordt met het betreffende proces zal voldoen aan de relevante eisen van het Bouwbesluit.

Meer ontdekken over het KOMO-procescertificaat: wat is het verschil met een ISO-certificaat?

Menu sluiten
KOMO