Bouwregelgeving

De bouwregelgeving is het geheel van wet- en regelgeving (overheidseisen) dat van toepassing is op de bouwpraktijk in Nederland (woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw). De bouwregelgeving omvat o.a. het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit, het voorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Europese Verordening Bouwproducten (‘CPR’). Lees hier een nadere uitleg en waarom het KOMO-certificaat zekerheid biedt omtrent voldoen aan (onder andere) alle wet- en regelgeving in de bouw.

Menu sluiten
Komo