Bouwregelgeving

De bouwregelgeving is het geheel van wet- en regelgeving (overheidseisen) dat van toepassing is op de bouwpraktijk in Nederland (woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw). De bouwregelgeving omvat o.a. het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Europese Verordening Bouwproducten (‘CPR’). Lees hier een nadere uitleg en waarom het KOMO-certificaat zekerheid biedt omtrent voldoen aan (onder andere) álle wet- en regelgeving in de bouw.

Menu sluiten
KOMO