Raad voor Accreditatie

Vrijwel elk land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie. Haar belangrijkste taak is het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitbeoordelende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen.  Website RvA

Iedere certificatie-instelling die KOMO-certificaten verstrekt is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie.

Menu sluiten
KOMO