Raad voor de Accreditatie

Elk land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de Raad voor de Accreditatie. Website RvA

Iedere certificatie-instelling die KOMO-certificaten verstrekt is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie.

Menu sluiten
Komo