Verificatie onderzoek

Een verificatie onderzoek is een onderzoek bij een KOMO-certificaathouder (door een geaccrediteerde certificatie-instelling die licentienemer van KOMO is) om na te gaan of door de certificaathouder aan de eisen van de van toepassing zijnde BRL wordt voldaan. Bij het verificatie onderzoek wordt het functioneren van het kwaliteitssysteem gecontroleerd, worden monsters van producten getrokken en beproefd c.q. wordt het eindresultaat van een realisatieproces gecontroleerd.

Certificeren voor KOMO? Kijk hier.

Menu sluiten
KOMO