Verifiëren

Verifiëren (ook wel toetsen) in het kader van KOMO-certificering is het nagaan of op de juiste wijze aan de gestelde eisen is voldaan en of de relevante onderbouwing(en) aanwezig is (zijn) en het resultaat voldoet aan de gestelde eisen. De betreffende eisen kunnen zijn opgenomen in een geharmoniseerde Europese norm (hEN), wettelijk kader zoals het Bouwbesluit, of een BRL (Beoordelingsrichtlijn).

Menu sluiten
Komo