Klaar voor Kwaliteit

Klaar voor Kwaliteit is een initiatief van WkbCampus en KOMO voor de uitvoering van een aantal proefprojecten, gericht op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in bouw en infra. Klaar voor Kwaliteit haakt aan bij het Bestuursakkoord (januari 2019) tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) enerzijds en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) anderzijds. Het project brengt minstens 10 gemeentes en 10 woningcorporaties (of andere opdrachtgevers binnen die gemeenten) bijeen, die samen hun rol binnen het werkgebied kwaliteitsborging in de bouw gaan onderzoeken. Dat zijn de ‘Koplopers’. Meedoen aan het koplopertraject biedt een unieke kans in de opmaat naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit initiatief wordt ondersteund door BZK, VNG, de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (vereniging BWT) en de vereniging van Woningcorporaties: Aedes.

Menu sluiten
KOMO