Nationale accreditatie-instelling

Elk land binnen de Europese Unie heeft een accreditatie-instantie aangewezen, de betreffende nationale accreditatie-instelling, die borgt dat belanghebbende partijen een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in alle onder haar toezicht uitgegeven certificaten (zie ook accreditatie). In Nederland is dat de Raad voor de Accreditatie (RvA), een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Haar primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteit verklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de kwaliteit, kunde en onafhankelijkheid van de betreffende instellingen en hun personeel. Daardoor is het vertrouwen in de kwaliteit van producten, processen en diensten ook echt gerechtvaardigd.

Certificatie-instellingen die KOMO-certificaten verstrekken zijn altijd geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling.

Menu sluiten
KOMO