College van Deskundigen

Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) worden opgesteld door een ‘all parties concerned’ collectief (producent, afnemer, onafhankelijke deskundige, voorschrijver, bouwer etc.), meer in het bijzonder door een zogenoemd College van Deskundigen. De leden daarvan vertegenwoordigen de markt en moeten over voldoende kennis beschikken ten aanzien van het onderwerp van certificatie.

Menu sluiten
Komo