College van Deskundigen

Met uitzondering van innovaties worden certificatieschema’s, waaronder beoordelingsrichtlijnen (BRL-en), opgesteld door een ‘all parties concerned’ collectief (producent, afnemer, onafhankelijke deskundige, voorschrijver, bouwer etc.). Dit collectief heet College van Deskundigen. De leden daarvan vertegenwoordigen de verschillende marktpartijen en moeten over voldoende kennis beschikken over van het onderwerp van certificatie.

 

Menu sluiten
KOMO