Prestatieverklaring (DoP)

Een prestatieverklaring (Declaration of Performance; DoP) is een door de producent in overeenstemming met de Verordening bouwproducten opgestelde prestatieverklaring of Declaration of Performance t.a.v. een aantal essentiële kenmerken in het kader van de CE-markering zoals voorgeschreven in bijlage ZA van een geharmoniseerde Europese norm.

Bekijk de verschillen tussen CE-markering en het KOMO-kwaliteitskeurmerk.

Menu sluiten
KOMO