Borger

Met het begrip borger duiden KOMO en KiK een persoon aan die gekwalificeerd is om zich bezig te houden met kwaliteitsborging in bouw en infra. In de praktijk betekent dat: een werknemer van een organisatie/bedrijf, die taken verricht in het kader van de kwaliteitsborging in opdracht van een organisatie of bedrijf (de kwaliteitsborger) die/dat is toegelaten om te werken met het instrument KiK. Een borger werkt dus als werknemer (in dienst of ingehuurd) voor een toegelaten kwaliteitsborger. Een borger en een kwaliteitsborger die werken met KiK moeten voldoen aan zowel wettelijke eisen (zoals vastgelegd in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wkb) als aan eisen die KiK aan kwaliteitsborgers en borgers stelt om tot het instrument KiK te worden toegelaten.

Menu sluiten
KOMO