Toelatingsonderzoek

Een toelatingsonderzoek is het onderzoek dat door een certificatie-instelling wordt uitgevoerd t.a.v. het realisatie- of productieproces met het bijbehorende systeem van interne kwaliteitsbewaking van een aanvrager. Onderzocht wordt of het eindresultaat van het proces voldoet aan de daaraan te stellen eisen. In het geval van KOMO-certificatie zijn die eisen in een om meerdere BRL-en vastgelegd.

Bij welke certificatie-instellingen kunt u certificeren voor KOMO?

Menu sluiten
KOMO